Banken en brokers onduidelijk over kosten volgens AFM

Banken en brokers voldoen nog niet volledig aan nieuwe Europese beleggingsregels die begin vorig jaar zijn ingevoerd. Zij moeten transparanter zijn tegen particuliere beleggers over de kosten van het kopen en bezitten van beleggingen, concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook moeten banken en brokers beter toetsen of de kopers van risicovolle, complexe producten daar geschikt voor zijn.

Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II
De AFM heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de naleving van Mifid II, zoals de Europese regels heten. Deze moeten transparantie en de bescherming van beleggers bevorderen. In de praktijk lukt dat banken en brokers die particuliere beleggers bedienen nog niet altijd. Namen van individuele instellingen noemt de toezichthouder niet.

Lastig vergelijken
‘Beleggers krijgen nog niet alle informatie over de kosten op een gestructureerde manier vooraf en achteraf te zien’, zegt Dominique Dijkhuis, hoofd lenen, sparen en retailbeleggen van de AFM. ‘Daardoor is het voor hen lastig vergelijken.’ Onder Mifid II moeten beleggers bijvoorbeeld de ‘total cost of ownership’ te zien krijgen. Hieronder vallen alle kosten die het aanhouden van een beleggingsproduct met zich meebrengt, van transactiekosten tot de kosten van een beleggingsfonds. Ook de kosten van wat Dijkhuis ‘de beleggingspropositie’ noemt, dus of de klant via beheer belegt of execution only, moeten hierin worden meegenomen. ‘De regels moeten beleggers helpen de juiste keuze te maken’, zegt Dijkhuis. ‘En dat is ook in het belang van beleggingsondernemingen, want het zijn hun klanten.’

Doelgroep toetsen
Daarnaast constateert de AFM dat banken en brokers nog steken laten vallen als het gaat om de producten die zij hun klanten aanbieden. Mifid II eist dat beleggingsondernemingen toetsen voor welke doelgroep producten geschikt zijn, en daar de distributie van deze producten op aanpassen. In praktijk ziet de toezichthouder echter dat ook sommige complexe en risicovolle producten voor een breed publiek beschikbaar zijn. ‘En dus loop je het risico dat producten bij beleggers terechtkomen voor wie ze niet geschikt zijn’, zegt Dijkhuis. ‘Dat is in potentie schadelijk.’

‘Ruimte voor interpretatie’
BinckBank zegt in een reactie dat de broker hard gewerkt heeft aan de implementatie van Mifid II, en dat nog steeds te doen. ‘Deze normen zijn echter complex en laten in sommige gevallen ruimte voor interpretatie.’ Rabobank stelt de aanbevelingen van de toezichthouder mee te nemen ‘in verdere aanscherping van ons productaanbod en dienstverlening.’ Een woordvoerder van de bank tekent aan dat zij op het gebied van kosten soms afhankelijk is van informatie van derden. ING laat weten dat de bank zich committeert aan ‘eventuele verbeteringen die door de toezichthouder worden aangedragen’. ABN Amro en DeGiro konden niet reageren.

Coulance
‘Als toezichthouder wil je het liefst dat iedereen meteen aan alle regels voldoet’, zegt Dijkhuis. ‘Maar we begrijpen dat de sector veel regelgeving moest implementeren en daarvoor hebben we ze best enige coulance gegeven. Maar het moet nu wel snel in orde komen. Anders kunnen we maatregelen opleggen.’

Bron: FD d.d. 5 februari 2019