Financial Life Planning
Ontzorgen, inzicht en financiele rust

Op de juiste wijze inrichten van uw financiën is onlosmakelijk verbonden aan de levenswensen en doelen die u heeft. Uit ervaring weten wij dat dit lang niet altijd optimaal op elkaar is afgestemd. Wij zijn graag uw financiële coach op dit gebied.

Obbink&Van Meurs Financial Life Planning is een nieuw advieskantoor. Wij komen bij u thuis of op kantoor. Wij verkopen geen producten en bieden een fundamenteel ander type financiële planning. Dit betekent een planning die alle aspecten van het leven meeneemt. Wij ontzorgen onze klanten voor wat betreft de complexe financiële materie. Dat scheelt u veel tijd. Daarnaast geven wij inzicht in de financiële situatie, koppelen dit aan uw doelen en wensen en creëren hiermee financiële rust. Als bijkomend voordeel weten we vaak kosten te besparen en risico’s voor u te verkleinen. Over financiële rust gesproken.

Onze kernactiviteit bestaat uit het opstellen en beheren van uw Persoonlijk Financial Life Plan. Dit is geen pak papier maar een dynamische analyse die u via uw eigen persoonlijke digitale omgeving te allen tijde kunt raadplegen. Daarnaast bevindt zich in deze persoonlijke omgeving ook een documentenkluis waardoor u waar ter wereld ook toegang heeft tot al uw opgeslagen documenten. U kunt hierbij denken aan de jaarcijfers van de BV’s, uw IB-aangifte, polissen, hypotheekstukken en ga zo nog maar even door.

Voor onze dienstverlening rekenen wij een vaste abonnementsfee. Dit is helder en transparant. Hierdoor is er nooit onduidelijkheid over kosten en de te leveren diensten. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om tegen een vooraf vastgesteld uurtarief begeleiding te krijgen bij aparte adviestrajecten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan offertebegeleiding , een scheiding of andere vraagstukken die binnen ons aandachtsgebied vallen.

Naast bovengenoemde diensten zijn wij als uw trusted advisor vrijblijvende samenwerkingsverbanden aangegaan met een aantal door ons speciaal voor u geselecteerde specialisten. U kunt hierbij denken aan een accountant en een fiscalist, maar ook aan ervaren notarissen en onafhankelijke vermogensbeheerders en productspecialisten.

Voor de werkzaamheden per specialist verwijzen wij naar: “vermogen”, “producten”, “notaris” en “accountant”.